Hiperbarik Oksijen Tedavisi(HBOT) Nedir ?

hiperbarik oksijen tedavisiHiperbarik Oksijen Tedavisi (HBOT) bir basınç odasında tümüyle basınç altına alınan bir hastaya aralıklı olarak %100 oksijen solutmak suretiyle uygulanan bilimsel ve modern medikal bir tedavi yöntemidir. Basınç artışı sistemik olmak zorundadır. Bu tedavi yöntemi yarım asrı aşan bir süredir değişik hastalıklarda kullanılagelmekte olup, 1960’lı yıllardan itibaren tıbbi literatüre HBOT ile ilgili yayınlar katılmaya başlamıştır. Günümüzde bu konuyla ilgili yayınlar 10.000’li rakamları aşmıştır.
Bilindiği gibi oksijen atmosferin yaklaşık olarak beşte birini oluşturan bir gazdır. Oksijen hayatın devamı için esastır. Bu nedenle tüm canlıların fizyolojisi yaşamlarını devam ettirdikleri ortamda oksijenden azami olarak faydalanmak üzere düzenlenmiştir. Oksijenin alınması vücuttaki tüm dokulara taşınması ve metabolizmasında çıkan problemler çok çeşitli ve ciddi hastalıklara yol açmaktadır. Hiperbarik Oksijen Tedavisi oksijenin solunumu, taşınması veya dokulara dağılımı aşamasındaki aksaklıklara bağlı olarak ortaya çıkan hücresel oksijen yetmezliğine karşı kullanılan etkin bir tedavi yöntemidir.
Ağır oksijen yetmezliği ile seyreden yıkılan binaların altında kalan deprem zedeler veya trafik kazaları sonucu şiddetli ezilmeler sonucu gelişen travmatik doku hasarları,  karbonmonoksit ve duman solunmasına bağlı ölümcül zehirlenmeler, şeker hastalığına, sigara veya çok çeşitli nedenlere bağlı dolaşım yetersizliği sonucunda gelişen iyileşmeyen yaralar, kemik iltihapları, yanıklar, radyasyon hasarları ve gazlı gangren gibi birçok enfeksiyonda hastalığın gidişatının iyileştirilmesi açısından önemli yararlar sağlar. Bu günkü durumu ile hiperbarik oksijen 18 çeşit hastalığın tedavisinde kullanımı bakanlığımız tarafından onaylanmıştır. Bu hastalıkların bazılarında etkin ve tek tedavi; bazılarında ihmal edilmemesi gereken önemde, hastalığın gidişatı üzerinde belirgin etkileri olan bir yardımcı tedavi; diğer bazı hastalıklarda ise uygulanmasında yarar görülen yardımcı bir tedavidir.
HBOT basınç odalarında uygulanır. Basınç odaları tek kişilik veya çok kişilik olarak standartlara uygun şekilde dizayn edilmiştir. Merkezimizde gerek bölgenin tüm talebini karşılamak açısından gerek ise de acil durumlarda hastayla birlikte sağlık personelinin de içeri girerek hastaya müdahaleye imkan tanındığı 12 kişilik basınç odası hizmet verecektir. Basınç odamız en son teknolojik ürünlerle donatılmıştır. Böylece siz değerli hastalarımıza etkin güvenli ve konforlu bir tedavi olanağı sunmaktadır.
HBOT almasında fayda göreceği düşünülen hastalarımız merkezimize başvurduğunda uzman doktorlarımız ve sağlık personelimiz tarafından hastalarımızın şikayetleri ve bu özgün tedavi yöntemi göz önüne alınarak sağlık muayeneleri tekrar yapılacak ve gerektiğinde hastadan sorumlu doktorla hastanın daha önce aldığı tedaviler ve HBOT tedavisinden beklenen faydalar değerlendirilecektir. Tedavi süresince bu tıbbi işbirliği sürekli devam edecektir.
HBOT uygulaması sırasında herhangi ağızdan ve damardan ilaç alımı gerekmez. Sadece sakin bir şekilde oksijen solunması yeterlidir. Tedavi başlangıcında ortam basıncı artmasıyla birlikte kulaklarınızda dolgunluk hissedersiniz. Bu baskıyı giderebilmek için olan yöntemlerin eğitimi personel tarafından size öğretilir. Bu manevraların sağlıklı bir şekilde uygulanması için tedavi süresince gribal veya bakteriyel üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmemeniz ve sakin olmanız yeterlidir. Yapılan tıbbi çalışmalar düzenli aralıklarla tekrarlanan seanslar şeklinde uygulanan HBOT’nin fayda sağladığını göstermiştir. Bu nedenle hastalarımızın hastalıklarına yönelik olarak ön görülen HBOT seanslarının kesintisiz alması gerekmektedir. Bu nedenle hastalarımızın sürekli uzman doktorlar ve sağlık personeli ile iletişimi tedaviden sağlanacak fayda açısından esastır.
Yara iç veya dış kaynaklı bir etken nedeniyle doku yada organın anatomik bütünlüğünün ve fonksiyonun bozulması şeklinde tarif edilmektedir. Yara iyileşmesi ise yaralanmadan sonra dokuların kısmi ya da tam olarak onarılması anlamına gelir. İyileşmeyen yaralar çağlardır hekimlerin çözüm bulmaya çalıştığı bir sorundur. Günümüz tıbbında metodolojik olarak iyileşmeyen yaralara bir çok uzmanlık dalını içeren multidisipliner yaklaşım esastır. İyileşmeyen yaraları nedeniyle merkezimizde HBOT alan hastalarımız bu tür rahatsızlıklara göre dizayn edilmiş ideal kliniklerimizde misafir edilecektir.
Özetle amacımız değerli hastalarımıza bu bilimsel ve modern tedavi yöntemini güvenli, konforlu ve etkin bir şekilde uygulayarak hastalarımızın hızla şifa bulmasını sağlamaktır. Ayrıca bu tedavi yöntemini Kocaeli’li meslektaşlarımıza tanıtarak uygun tedavi protokollerinde hak ettiği yeri almasının sağlanmasını misyon edindik.

Hiperbarik Oksijen Tedavisinin  Etki Mekanizması: 

 • Artan basıncın direkt etkisi: Boyle- Mariotte yasasına göre, basıncın artışı sonucu dolaşım ve dokulardaki gazların hacimleri ile gaz kabarcıklarının çapları küçülür. Bu etkisinden dekompresyon hastalığı (vurgun) ile atardamar gaz embolisi durumlarında yararlanılır.    
 • Artan oksijen parsiyel basıncının etkisi: Henry gaz yasası uyarınca; sabit sıcaklıkta bir sıvı içinde çözünen gaz miktarı, o gazın parsiyel basıncı ile doğru orantılıdır. Hiperbarik koşullarda solunan oksijenin parsiyel basıncı artacağı için, plazmada çözünmüş durumda bulunan oksijen miktarı da artar. Sonuçta 1 atmosfer basınçta hava solunurken kanın 100 ml.sinde 0.3 ml. olan çözünmüş oksijen miktarı, 3 atmosfer basınçta %100 oksijen solunduğunda 6.8 ml.e dek yükselir. 

Plazmada artan çözünmüş oksijenin etkileri ile;

 • Ödem azalır
 • Yara iyileşmesi hızlanır
 • Bakterilerce üretilen toksinler engellenir (antitoksik etki)
 • Bakteriler öldürülür (antibakteriyel etki)
 • Antibiyotiklerin etkileri artırılır. 

Ülkemizde 1 Ağustos 2001 tarihinde TC. Sağlık Bakanlığı’nın resmi gazetede yayımlanarak uygulamaya giren Hiperbarik Oksijen Tedavisi ile ilgili yönetmelikte yer alan  tedavi endikasyonları şu şekilde belirtilmiştir: 

 • Dekompresyon hastalığı (vurgun)
 • Karbon monoksit, siyanid zehirlenmesi, akut duman inhalasyonu (Soba- şofben zehirlenmeleri)
 • Gazlı gangren
 • Yumuşak dokunun nekrotizan enfeksiyonları (derialtı- kas- fasya)
 • Yara iyileşmesinin geciktiği durumlar (Diyabetik ve non diyabetik durumlar). (Şeker hastalarının iyileşmeyen yaraları).
 • Hava ve gaz embolisi
 • Kronik refrakter osteomyelit (kronik kemik iltihapları)   
 • Kafa kemikleri, sternum ve vertebraların akut osteomyelitleri
 • Ani görme kaybı (Retinal arter oklüzyonu)
 • Ani işitme kaybı
 • Crush yaralanmaları, kompartman sendromu ve diğer akut travmatik iskemiler
 • Tutması şüpheli deri greft ve flepleri
 • Radyasyon nekrozları
 • Beyin absesi
 • Anoksik ensefalopati
 • Termal yanıklar
 • Aşırı kan kayıpları

 

Hastalar merkezimizde bulunan multiplace (çok kişilik) basınç odasında tedavi edilir. 

Hiperbarik oksijen tedavisi her yaştaki hasta grubuna uygulanabilir. Basınç odasına girmeden önce hastalara pamuklu kumaştan dikilmiş özel giysiler verilir. 
Hastalar basınç odası içerisinde yer alan koltuklarda oturarak tedavi görürler. 
Ancak yatarak tedavi görmesi gereken hastalar sedye ile basınç odasına alınırlar.  
Tedavinin ilk aşaması dalış adını verdiğimiz kısımdır. Dalış fazında hastalar ortam basıncının artması nedeniyle kulaklarında dolgunluk hissederler. Bu aşamada hastaların kulaklarındaki basıncı eşitlemek için yutkunması ya da valsalva manevrasını yapmaları gerekmektedir. 

İstenen tedavi derinliğine (basınca) ulaşıldıktan sonra hastalar kendilerine belirtilen aralıklarda maskelerini takarak oksijen; 5’er dakikalık aralarda ise  maskelerini çıkarıp ortam havasını solurlar. 
Üçüncü aşama tedavinin bitiş kısmıdır. Bu kez tedavi derinliğinden yüzeye doğru çıkış gerçekleşir.  

Tedavi süresi hastalık durumuna ve şiddetine göre değişmekle birlikte genel olarak hastalar günde 1 kez; ve her biri 1,5- 2,5 saat süren seanslara katılırlar. Bazı acil durumlarda günlük 4 seansa kadar tedavi yapılabilmektedir. Toplam seans sayısı ise hastalığa göre değişmektedir.  

Yan Etkileri Nelerdir?

Hiperbarik oksijen tedavisi sırasında en çok karşılaşılan yan etkiler, artan basınca bağlı olarak, kulak ve sinüslerde ortaya çıkabilen etkilerdir. Tedavinin dalış fazında öğretildiği şekilde kulak eşitlenmesi ve nezleli durumlarda tedaviye ara verilmesi ile bu yan etkilerin önüne geçilebilir.

Çok ender olmakla birlikte oksijen toksisitesi, kapalı yer fobisi ve tedavi bitiminde düzelen myopi de olası diğer yan etkilerdir.

Hiperbarik oksijen tedavisi için en önemli kontrendikasyon tedavi edilmemiş pnömotorakstır.

 

Hiperbarik oksijen tedavisi kapalı bir basınç odası içinde oturarak ya da gerekiyorsa sedyede yatarak maskelerden aralıklı olarak oksijen solumanız temeline dayalı bir tedavidir.Tedaviler genellikle günde 1 kez ve her bir seans ortalama 1,5-2,5 saat olacak şekilde uygulanır. 

 • Hastalar tedavi sırasında pamuklu giysiler giymelidirler. 
 • Tedavi seans saatleriniz merkezimiz görevlileri tarafından size bildirilecektir.
 • Lütfen seans saatinden en az 15 dakika öncesinde merkezimizde hazır bulununuz ve eğer herhangi bir nedenle seansa gecikecek ya da gelemeyecek olursanız merkezimize haber veriniz. 
 • Tedaviye girmeden önce yaranızın sargısını açmanız gerekmez. Çünkü oksijen yaranın üzerine verilmez; siz oksijeni maske ya da başlık aracılığla soluyarak alırsınız.
 • Tedavi sırasında yardımcı sağlık personeli de sizinle birlikte basınç odasına girer.
 • Ayrıca basınç odasının duvarlarında yer alan ve lumboz adını verdiğimiz pencerelerle içeriden dışarısı, dışarıdan da içerisi gözlenebilir.Tedaviler lumbozlara yerleştirilmiş kameralar aracılığı ile uzman doktorlarımız tarafından izlenir.
 • Ayrıca tedavi görüntüleri bilgisayara kaydedilir. 
 • Merkezimizde yaralarınızın bakımı ve pansumanları, günlük olarak doktorlarımız tarafından yapılmaktadır.
 • Merkezimizde görev yapan doktorlar, İstanbul Tıp Fakültesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı’nda ihtisas eğitimlerini tamamlamış, uzman hekimlerdir.  
 • Hiperbarik oksijen tedavisi giderleri, sosyal güvenlik kuruluşlarınca (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) karşılanmaktadır.

 

Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı; 1984 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nde Bilim Dalı olarak kurulmuş, 1989 yılından bu yana Anabilim Dalı olarak hizmet vermekte.

Halen İstanbul Tıp Fakültesi ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) İstanbul ve Ankara Hastanelerinde anabilim dalı kurulu olup, uzmanlık eğitimi vermektedir.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Göztepe  Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Gaziantep Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bodrum Devlet Hastanesi’nde de Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Uzmanı hekimler görev yapmaktadır.

Ülkemiz çapında yaklaşık 15 özel hiperbarik oksijen tedavi merkezi de hizmet vermektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 
Sualtı Hekimliği
Profesyonel Dalgıç Muayenesi
Amatör Dalgıç Muayenesi
Kurumsal
Hakkımızda
Kalite Politikamız
Vizyon ve Misyonumuz
İnsan Kaynakları
Basın Odası
iletişim
kocaeli hiberbarik haberler
Web sitemiz yeni tasarımı ve yenilenen alt yapısıyla yayında... 22.08.2013
kocaeli hiperbarik haber
kocaeli hiberbarik faydalı linkler
 
Anasayfa kocaeli hiperbarik Site Haritası kocaeli hipebarik site haritası  İletişim kocaeli hipebarik iletişim  Atak Mail
Web Tasarım & Hosting
Atak Teknoloji
atakteknoloji